dissabte, 23 de maig de 2009

Una ronda a Rubí, al Pla territorial metropolità

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat inicialment el Pla territorial metropolità de Barcelona que ha estat formulat per la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona, formada pel Govern de la Generalitat, representants dels ens locals, l’Ajuntament de Barcelona, les associacions municipalistes i l’Administració de l’Estat. El Projecte, que se sotmetrà ara a informació pública, inclou les aportacions rebudes durant la fase de consulta, que han ajudat a enriquir el document i a precisar-ne les propostes. D’aquesta manera, es fa un pas més en la concreció i el consens del primer Pla territorial de conjunt amb què comptarà la regió metropolitana de Barcelona.
Tot i que el Pla encara no està disponible online, la nota de premsa oficial si que inclou algunes de les propostes que es duran a terme. Una d'elles afecta directament Rubí, i és que segons sembla, aquest pla preveu la construcció d'una ronda a Rubí. La nota diu que es faran intervencions a la xarxa de vies estructurants secundàries i suburbanes. Es proposen millores de traçat, variants i rondes i compleció de la xarxa, per tal d’alliberar de trànsit de pas els carrers
interns de les poblacions i, alhora, de trànsit local a les vies de gran capacitat. De moment, no hi ha més dades sobre aquesta infrastructura, suposem que en breu sortirà publicat el Pla i podrem afegir-hi més informació.
D'altra banda, en aquest breu resum no hi ha cap referència a un possible tramvia del Vallès ni a la segona estació de FGC a La Llana, veurem si al text definitiu surt o no...

2 comentaris:

Albert ha dit...

En aquest link podeu trobar el pla territorial metropolità (http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/pt_ambit_metropolita/documentacio.jsp)

Als punts 3.3 i 3.4 dels plànols podeu trobar-hi les actuacions a nivell de xarxa viària. Pel que sembla la ronda prevista per Rubí és un model de carretera similar al diseny de la Riera de les Arenes de Terrassa, és a dir dos carrils a banda i banda de la Riera amb un sistema de rotondes per creuar la riera.

Si es du a terme aquesta actuació ja ens podem oblidar de fer de la Riera el nou eix cívic i de trobada de la ciutat amb carrils bici i zona de passeig tal i com ho contempla el POUM ja que una autovia creuarà la ciutat dividint-la encara més...

Anònim ha dit...

Escardívol = Parc Central de Rubí