divendres, 22 de juliol de 2016

Descobreixen restes d'època romana en unes obres del Regina Carmeli al carrer Santa Llúcia

>> Els treballs en un nou solar del centre educatiu han posat al descobert materials ceràmics diversos dels segle II i III

Unes obres al solar del número 30 del carrer Santa Llúcia, on el col·legi Regina Carmeli construeix un nou edifici dedicat a cicles formatius, han posat al descobert unes restes d'època romana. Segons han explicat fonts municipals a La petjada de Rubí, es tracta de materials ceràmics diversos i els fonaments d'un mur vinculat a aquests materials, que correspondrien als segles II-III i que es troben bastant malmesos. La ubicació d'aquest solar, molt proper a l'antic curs de la riera de Rubí, podria explicar els motius pels que s'abocaven materials ceràmics a la zona en aquells temps. A més, cal tenir en compte que fins ara en aquest solar hi havia diverses edificacions de planta baixa, motiu que explicaria el mal estat de conservació de les peces trobades.

Imatge del mur romà trobat. Foto: David Casals
Les llicències municipals en espais de risc arqueològic sempre queden condicionades a la inspecció arqueològica, que s’encarrega de realitzar una empresa professional, i a l’autorització del Servei d’Arqueologia de Catalunya. Aquesta es fa sota la inspecció del Museu Municipal Castell (MMUC), que vetlla pel bon funcionament del procediment i pel bon encaix entre totes les parts implicades. A més, si es confirma una troballa, les obres que s’hi estiguin fent s’aturen i el terreny passa a considerar-se jaciment arqueològic. S’excava i, en cas que apareguin estructures, es procedeix al seu estudi juntament amb els materials que també s’hagin localitzat a la zona. Posteriorment, el Servei d’Arqueologia de Catalunya i el MMUC valoren les estructures i decideixen si s’han de quedar in situ o si es pot procedir al seu desmuntatge. Tot el que apareix passa a ser estudiat per ajudar a reconstruir la història del municipi i, finalment, s’incorpora a la memòria arqueològica, que es diposita al MMUC juntament amb els materials apareguts. El MMUC té la funció final de reunir tota la informació i de vetllar per la conservació dels materials apareguts al seu magatzem, així com de deixar la informació a disposició de científics i estudiosos.

En aquest cas, els treballs arqueològics s'han fet durant aquesta setmana i encara duraran alguns dies més. L'arqueòleg de referència de la comarca serà l'encarregat de l'estudi dels materials i de la datació de les peces i estructures trobades. Segons ha explicat a La petjada la germana Melchora Quintana, directora del Regina Carmeli, no es preveu que aquests treballs durin més de quinze dies ja que només queda desmuntar la base del mur trobat. De fet, fonts municipals han confirmat que vist el mal estat de l'estructura trobada, tot fa preveure que la descoberta no retardarà en excés les obres que s'estaven fent al solar.