dijous, 12 de maig de 2016

Tres empreses de Rubí van ser sancionades l'any 2015 per vulneració de drets lingüístics

>> Dos establiments del sector de l'hostaleria van ser sancionats amb 650 euros cadascun i un dedicat als vehicles a motor va rebre una multa de 600 euros

Durant l'any 2015, la Generalitat va sancionar 68 empreses amb activitat a Catalunya per vulneració dels drets lingüístics, 47 de les quals amb seu social a Catalunya i 21 amb seu social fora del país. L'import total de les sancions imposades va ser de 140.000 euros. Segons dades facilitades per la Generalitat a La petjada de Rubí, tres d'aquestes empreses són de Rubí. En concret dues són de l'àmbit de l'hostaleria i una tercera és del sector dels vehicles a motor i el material de transport. En el primer dels casos les multes van ser de 650 euros per a cadascun dels establiments afectats, mentre que en el segon cas, la sanció va ser de 600 euros.

Cal tenir en compte que el Govern no va fer cap requeriment a empreses per no retolar en català, ja que aquest concepte no queda recollit al Codi de Consum de Catalunya, però sí per vulnerar els drets lingüístics dels consumidors. I és que la normativa tipifica com a infracció "vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o incomplir les obligacions en matèria lingüística que estableix la normativa". Concretament, l'article 128-1 estableix la informació que les persones consumidores tenen dret a rebre en català i inclou, entre d'altres, la informació de caràcter fix com rètols exteriors i interiors.

2 comentaris:

Unknown ha dit...

Sólo una palabra: ¡Indignante!
Només una paraula: Indignant!

Unknown ha dit...

Sólo una palabra: ¡Indignante!
Només una paraula: Indignant!