dissabte, 14 de juny del 2008

Resultats enquesta: desconfiança amb la nova gestió de l'Ateneu

Ahir La petjada va tancar la seva darrera enquesta. En aquesta ocasió preguntàvem si confiareu en la nova gestió de l'Ateneu que l'Ajuntament portarà a terme. Després de la gran polèmica que aquest bloc ha anat seguint en les últimes setmanes i també la polèmica debatuda a altres blocs, publiquem el resultat de l'enquesta que han respost 29 persones. La petjada ha tornat a marcar rècord en aquesta enquesta.
- El 37% (11 vots) considera que aquesta nova gestió serà un fracàs de l'Ateneu com a equipament si la gestió se la queda l'Ajuntament i no una entitat. Aquesta ha estat la opció més votada.
- En segon lloc, el 24% (7 vots) es mostren satisfets amb aquest canvi en el model de gestió. Així doncs, a aquestes persones els sembla bé que l'Ajuntament gestioni directament l'Ateneu. A aquests caldria sumar-li 1 vot (3%) que manifesta que és una bona decisió però que la Coordinadora també desenvolupava bé aquesta tasca.
- Seguidament trobem 6 persones (20%) que consideren que la millor opció seria que l'Ateneu el gestionés una entitat diferent a la que ho havia fet fins ara, la Coordinadora d'Entitats.
- Finalment 4 persones (13%) han opinat que els hi dóna igual que es faci amb l'Ateneu. Entenc que és un equipament que no utilitzen i per tant aquesta decisió no els hi afecta.
Així doncs, en termes globals trobem que el 57% dels vots són pel no (vots fracàs+entitat diferent), un 27% creu que és una bona decisió (vots ja era hora+la Cd'ER també ho feia bé) i a un 13% els hi dóna igual el que passi amb l'equipament del carrer Xile.