dimecres, 18 de maig del 2011

22-M: Entrevista a Carme Garcia Lores (PSC)

Carme García 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC) 
Carme Garcia opta al seu tercer mandat. Com viu vostè aquesta campanya respecte la primera que vegada que es va presentar? Es rumoreja que té la intenció de ser diputada en un futur, li faria il·lusió?
Doncs menys crispada que a les primeres. Estem fent una campanya de proximitat, molt de barri, trobada amb veïns i veig un ambient preocupat per la crisi que estem passant com no podia ser d’altra manera però amb una recepció molt positiva cap a la nostra feina i el futur immediat.  
Diputada he estat de la Diputació de Barcelona, de cultura popular. He sacrificat molts caps de setmana però alhora m’ha servit per entrar en contacte amb molts ajuntaments i entitats per generar sinèrgies per Rubí. Diputada al Parlament o al congrés? A dia d’avui, la meva vocació és Rubí i el meu compromís està aquí, per això em presento a la reelecció

Han governat amb Esquerra aquests últims vuit anys. Ha estat aquesta una legislatura més tranquil·la i còmode?
Una bona legislatura perquè s’estan fent realitat mols dels projectes del PAM i, fins i tot, altres dissenyats per a més endavant. Governar una ciutat mai és tranquil però sí que hem pogut treballar molt i bé. Cal dir però, que la crisi ens ha obligat a canviar prioritats i desviar recursos per ajudar a les persones i famílies que més pateixen els efectes de la crisi. Tot i així  penso que els resultats, avalats per una majoria de rubinencs que diuen que la ciutat està millor que ara fa quatre anys,  són evidents.

De què se sent més orgullosa? I a on creu que han fallat?
En temes d’equipaments: les escoles bressol i d’adults per fomentar la igualtat d’oportunitats i la biblioteca; en serveis adreçats a les persones: els serveis per a la gent gran amb totes les telealarmes que s’han implementat i amb les polítiques activitats dirigides cap a les dones.
Hem de millorar  en l’agilitat de la maquinària municipal a l’hora de donar resposta a les peticions i instàncies dels ciutadans i ciutadanes. Cada vegada són més i més complexes i hem de preparar-nos millor per donar una resposta, sigui en el sentit que sigui a la ciutadania.

El POUM ha estat el gran fracàs d’aquests quatre anys? Què s’ha fet malament? Com es desencallarà aquest procés?
No és un fracàs perquè hi ha tota la feina necessària per tornar a aprovar-lo.  El model està establert que és el més difícil i això vol dir: continuarem apostant per un POUM de creixement contingut, preservant Can Ramoneda i reendreçant i rehabilitant la ciutat més urbana.
Vàries raons expliquen el que no s’hagi fet:
-    Hem estat 1 any esperant l’acord entre Ficosa i els 310 treballadors per garantir els seus llocs de treball i això ha fet que el procés es retardés fins coincidir  l’aprovació definitiva amb el final del mandat del tripartit. Teníem el compromís de no aprovar el POUM fins que els treballadors arribessin com al final ha estat amb FICOSA.
-    Els procés d’aprovació d’un POUM mai és breu però a més aquest mandat hem sofert tots els canvis normatius, i cada canvi és una revisió dels  paràmetres tècnics.
-    Hi ha hagut també una certa descoordinació i contradicció entre les àrees de la Generalitat i els nostres serveis tècnics han fet negociacions descentralitzades amb la Generalitat i no només amb el Departament de PTOP (que al final és qui ha fet l’informe).
-    I per últim  no oblidem que hi ha molts interessos econòmics contraris a la preservació de Can Ramoneda.
-    La solució passa per refer els temes tècnics, que ja estem fent fa temps i adaptar els documents als canvis legislatius que també farà el govern de CiU a la Generalitat (habitatge...) i a la nova realitat econòmica. Però sense canviar el  nostre model de creixement sostingut, arranjament de la ciutat construïda i la preservació de Can Ramoneda com a parc natural.

El seu lema és “Rubí, en bones mans”. Què ofereix el PSC als rubinencs que estan vivint més intensament els efectes de la crisi?
Ens tindran sempre al seu costat, acompanyant-los i amb mesures pràctiques, és clar, com ja estem fent: més serveis adreçats als aturats (formació, plans d’ocupació, borsa de treball) i a les seves famílies (serveis socials, desgravacions i bonificacions). Recolzament als nous emprenedors. I una aposta estratègica de l’Acord econòmic i social per apostar per la industria de Rubí que genera ocupació. Serem referent per la cerca de noves empreses que es vulguin instal·lar a Rubí.

L’educació i la sanitat són els pilars del seu programa electoral. Si torna a ser alcaldessa, què farà en aquests àmbits?
Pel que fa a Salut desenvoluparem el I Pla Municipal de Salut Pública que tot just acabem d’aprovar. Vetllarem per la millora dels serveis als centres d’atenció primari i per suposat que estarem al capdavant de la defensa de la construcció de l’hospital públic de Rubí
En educació apostarem per la creació del consell municipal de la formació professional on es trobarà la comunitat educativa, empreses, sindicats i ajuntament per adaptar la demanda dels llocs de treball a la nostra oferta educativa per tal de generar llocs de treball més qualificats. També, i davant les veus de retallades vetllarem perquè la Generalitat construeixi els centres escolars que ha de fer.  
 
El PSC aposta per algun projecte estrella o ara no és el moment?
Apostem per garantir i mantenir els serveis que hem fet aquests anys, tornar a millorar la via publica, voreres i asfalt, i rehabilitar i obrir el Celler i el Casino.
Venen anys durs i de contenció pel pressupost municipal i per tant no prometrem res que no es pugui fer i el partit que ho faci caurà en una enorme irresponsabilitat i demagògia. Per sort, tenim una ciutat gairebé completa i estem millor preparats per afrontar el futur.

L’hospital, la nova estació de FGC a la Llana i el Palau de Justícia es troben en punt mort. No es van aprofitar suficientment les sinèrgies amb els governs socialistes de Maragall i Montilla?
No és qüestió de sinèrgies sinó de manca de planificació prèvia que han fet impossible anar més ràpid. La segona estació dels FGC no estava a la planificació  d’estacions que es va aprovar l’any 2002 (La Generalitat de CiU del moment ho va rebutjar i aquesta planificació arribava fins el 2012). Ara ja hem aconseguit que estigui  i ens uns anys ha de ser una realitat. Pel que fa el Palau de Justícia  fins l’arribada de la consellera Tura no varem poder posar el tema a sobre de la taula i a sobre, des de Sant Cugat  encara estan demanant Sant Cugat que marxi de Rubí. Ara només resta construir-lo perquè tenim el projecte arquitectònic (13 milions d’€) i fins i tot la llicència municipal d’obres.

L’actual estructura de l’Ajuntament és sostenible? Si torna a ser alcaldessa, optarà per retallar plantilla o té alternatives? I reduirien el nombre de càrrecs de confiança?
La plantilla respon als serveis per a la ciutadania, si es retalla la plantilla es retallen serveis (mestres de les escoles municipals, escoles bressol, assistents socials...) Defensem la feina, molta i molt bona dels nostres funcionaris als quals se’ls ha demanat un esforç extra, inclosa una retallada del 5% del sou i tothom està responent de manera molt responsable.
Sobre els càrrecs de confiança és molt fàcil caure en la demagògia però cal ser conscients de que a vegades l’estructura de l’administració és tan rígida que fa que si algun directiu no funciona no es pot canviar. Amb els càrrecs de confiança pots fer aquets canvis si no funcionen (com ho hem fet en diverses ocasions). Els càrrecs de confiança dependran de la nova estructura municipal.

La cultura dóna identitat a la nostra ciutat. Quines són les seves propostes electorals en aquest àmbit? Estaria disposada a donar a conèixer les subvencions que reben cadascuna de les entitats?
Sota l’objectiu de democratitzar la cultura per a nosaltres, l’apropar la cultura i facilitar l’accés dels ciutadans/es serà una guia de la política cultural de la nostra ciutat. Considerem que el poder disposar d’uns equipaments de qualitat, que reuneixin les condicions de proximitat i tècniques suficients per fer possible programacions culturals dels diferents sectors culturals amb una oferta de primera línia que permetin l’accés dels ciutadans de Rubí a aquests i alhora permetin posar Rubí al mapa de les programacions culturals en el marc de l’entorn comarcal és una de les nostres prioritats. La biblioteca és un bon exemple i farem un nou pas amb la rehabilitació final del Celler que s’integrarà com a nou espai de referència cultural i formarà part també de la xarxa de museus de la ciutat. També com hem dit abans treballarem per obrir el Casino a la ciutadania
El segon objectiu i línia de treball de la política cultural de Rubí és la de potenciar la cultura com oportunitat econòmica. Conèixer  els impactes econòmics que les actuacions culturals de la ciutat aporten en el desenvolupament econòmic de la ciutat serà una prioritat. Per això farem un estudi d’impacte econòmic que analitzi i concreti accions estratègiques perquè la cultura de la ciutat es faci un espai reconegut i formi part també de les accions per a la recuperació econòmica de la ciutat. És en aquest marc on ens plantejarem incrementar l’oferta d’oci, reivindicació àmpliament explicitada per la ciutadania de Rubí, treballant conjuntament amb els agents privats de la ciutat. I des d’aquesta visió aprofundirem en el desenvolupament de la gestió conjunta i coordinada entre el sector públic i privat de la política cultural. El rol de l’ajuntament ha de ser el de l’estat relacional, coordinant, potenciant la relació entre tots els actors socials per poder, entre tots, desenvolupar una acció social i cultural sòlida, innovadora. Eines com la difusió (agendes), les co-poduccions i nous models de gestió del serveis ens permetran treballar en aquesta línia.
Tot això, pensem que sempre ha d’estar emmarcat en el nostre principal objectiu de incrementar i consolidar la qualitat de les accions culturals amb l’objectiu d’aconseguir un augment de pertinença i d’identitat dels ciutadans i ciutadanes de Rubí. En aquest sentit les entitats de cultura, peça clau, continuaran tenint el nostre suport. Continuarem amb la política de col·laboració amb les entitats de cultura de la ciutat i els creadors locals per programar les activitats culturals dels equipaments municipals i l’organització de les grans festes populars: festa major, carnaval, ...
Sobre les subvencions, aquesta informació actualment és pública i es pot consultar a internet a la web de l’ajuntament, de fet des de fa ja molt de temps. 
 
Quines actuacions tenen previstes per millorar la mobilitat a la ciutat (ponts i passeres, transport públic, bicicleta, aparcaments...)?
Tenim pensat la realització d’un pla de mobilitat. Hem també planificat i així està recollit en el POUM un  pla de ponts i passeres de la riera, la més important la que connectarà l’Escardívol amb el Vapor Nou, la que arribarà a la segona estació de ferrocarrils. La zona I+D serà un aparcament amb l’estació d’autobusos i impulsarem la pacificació del tràfic i la zona 30. Actualment hi ha 106 kilòmetres en trama no urbana per anar en bicicleta i en el  POUM també està prevista una una xarxa de carril bici per la trama urbana tot i que cal ser conscient de les limitacions orogràfiques que té Rubí.

I pel medi ambient? És possible que Rubí aculli un nou abocador?
La nostra aposta territorial és clara amb la protecció dels espais verds. Hem desenvolupat i donat a conèixer camins rurals i extra urbans per estimar i gaudir de la natura.  Tenim una aposta, recollida en el nostre programa important per que l’economia verda, la indústria de les energies eficients siguin referent a Rubí. Sobre el tema del nou abocador serà una qüestió que per Ple hem acordat els grups municipals que farem el pla d’extractives. 
 
L’illa de vianants li ha portat més maldecaps que alegries? El centre comercial del Rubí+D és vital per ajudar al comerç local?
Sobre la illa de vianants penso que el balanç global és més que positiu. Ens ho diuen les enquestes i ho podem veure cada tarda com s’omple de persones. Ja sabíem que implementar un canvi tan gran lògicament portaria conflictes. Això forma part del procés, aquí i a tot arreu. L’experiència ens diu que a d’altres ciutats cal tres o quatre anys per consolidar les illes de vianants però els resultats són més que obvis.
Efectivament serà vital desenvolupar el Rubí+D amb col·laboració público-privada. Ja es va perdre una gran oportunitat fa 10 anys quan ens van instal·lar el centre comercial a Sant Cugat, a la frontera amb Rubí quan el govern d’aquell moment no va voler que s’instal·lés a Rubí. Amb més oferta, i no només d’oci, el comerç local és obvi que quedarà enfortit perquè la gent no marxarà de Rubí a comprar un determinat producte i farà les compres a la ciutat. La oferta d’un centre comercial és diferent i per tant compatible amb la del comerç local.
 
Quins punts del seu programa electoral seran innegociables a l’hora de pactar amb altres formacions?
Més o menys ja es pot despendre de tota l’entrevista. Els nostres valors i prioritats polítiques estan clares i per això la despesa i tots els serveis a les persones són innegociables així com en una dimensió urbanística la protecció de Can Ramoneda, I+D

Per què els rubinencs han de votar el PSC?

Perquè tenim un projecte de ciutat sòlid, que necessita més temps per acabar de fer-lo realitat, tenim experiència de millorar la ciutat, tenim equip humà i prometem molt feina, molt treball per entre tots tenir un Rubí millor. Nosaltres garantim que amb el que tinguem farem el màxim.

Quins resultats esperen obtenir? Es veu com a futura alcaldessa?
Penso que mantindrem els actuals 12 donat que el programa de govern amb el que ens varem presentar l’hem complert pràcticament en tota la seva totalitat i penso que la gent sap valorar i apreciar aquesta serietat i compromís. En això confio. Sí, m’apassiona la meva feina i tot i que és molt sacrificada estic molt contenta i no tinc motius de queixa. 
 
Moltes gràcies per la seva participació i molta sort.

24 comentaris:

Anònim ha dit...

Per què no s'han fet als candidats i les candidates les preguntes que es van plantejar al blog (entrada de 22 d'abril, "22-M: Què els hi preguntaries als candidats?")

Anònim ha dit...

Si apuestan por garantizar seguir como lo han hecho estos 4 años, ¡estamos apañados!,¡ que no nos pase nada si vuelve a salir!, gastaran en arreglar calles que no lo necesitan, plazas que están hechas hace 5 años, una plantilla en el ayuntamiento sobredimensionada con cargos de confianza que ni tan siquiera son de Rubí impuestos por su partido, que pagamos todos, y la deuda subirá de 70 millones a 100 millones de euros, y todo esto mientras ella se dedica a pasear tranquilamente como si nada pasase, claro, como a ella no le afecta la crisis...
Está claro que mientras ellos se bajan el sueldo como dice un 5%, que tampoco está claro, porque los Rubinenses nunca sabremos realmente si lo hacen, a los 7200 parados de Rubí el sueldo le ha bajado el 100%, y su solución sigue pasando por contratar en el ayuntamiento empresas externas a Rubí.
Seamos realistas, nunca a estado al lado del pueblo y nunca lo estará, todo sirve a sus propios propósitos y a los de su partido, no a los intereses de un Rubí que necesita dejar de ser una ciudad de segunda…

Anònim ha dit...

No em repeteixo.
+1 a l'anterior comentari

La petjada ha dit...

Hola,
En resposta al primer comentari, s'han inclòs la gran majoria de preguntes que els lectors vau enviar ABANS del dia 7 de maig, data límit que vam marcar per poder preparar les entrevistes i enviar-les als candidats amb suficient temps d'antel·lació.
Moltes gràcies a tots per participar-hi!

Anònim ha dit...

Si, preguntas cogidas con pinzas... para no herir la sensibilidad... o para no caer en la censura¡¡¡

Anònim ha dit...

La illa de vianants?? mentres passi el bus serà la illa de BUSIANANTS. Si realment és important per vostè, faci fora el bus de la illa!

Anònim ha dit...

Que fàcil es culpar a la gent de CIU de tots els problemes que té Rubí. La veritat és que seria mes creible si fes una mica més d'autocrítica, que tothom sap, per exemple, que el tema de l'hospital no és per culpa de la generalitat, sinó la incapacitat de gestió desde l'ajuntament.
Rubi és una ciutat de "parches" i sempre intentant contentar al major col·lectiu de votants del PSOE ( que no PSC), que crec que tots ja sabem qui son.
Trobo molt trist que desde l'ajuntament s'hagin conformat en ser una ciutat de tercera, i el pitjor de tot, que els ciutadans d'aquesta ciutat s'hagi conformat amb això. Que trist tot plegat.

Anònim ha dit...

Totalment d'acord, Rubí necessita un canvi de mentalitat antiga en quant als seus votants!!!Els canvis sempre són bons!!Endavant CiU!!!

Albert ha dit...

"Actualment hi ha 106 kilòmetres en trama no urbana per anar en bicicleta " senyora alcaldessa faci-s'ho mirar... Tot i aquests quilòmetres no es pot anar a la nova biblioteca (tot i que fa 18 mesos que es va inaugurar) en bicicleta, tampoc a l'IES a estudiar, ni puc anar de casa a l'estació d'FGC o RENFE en bicicleta segur perquè els cotxes em van menjant (literalment) el cul.
Aquests 106 quilòmetres no serveixen de res si es vol promocionar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible. Només serveixen per aquells que volen fer esport i gaudir de la natura, pero no com alternativa al cotxe. Són dos coses diferents

Anònim ha dit...

Di que si Carmen felicidades, los que nos sentimos socialistas y españoles te queremos como alcaldesa. Sigue llevando firme el timon del ayuntamiento y del partido, despide a quien no sea de los tuyos ni fiel y espulsa del PSOE a los que no hagan lo que tu quieres y te lleven la contraria con debates de esos. Te queremos como eres aunque no hables bien del todo pero hay que ser muy tonto para no entender las cosas sencillas que dices. Sigue siendo tan humana como eres, que se te ve en la cara de buena persona que Dios te ha dado. No se que sería del socialismo de Rubí sin ti. Y por muchos años que se haga la fiesta de Andalucia aqui, que se han creido estos catalanes

Anònim ha dit...

Señora alcaldesa, no se atribuya méritos que no le corresponden, la biblioteca, la nueva guardería y algunos proyectos más que se adjudican los de su calaña, son y están pagados por la Generalitat de Catalunya, que por desgracia fueran también del PSC en el momento de hacerlos no significa que fueran cosa del Carme García Lores, y que conste que se necesitan, pero no solo una guardería, cree usted que con 250 plazas de guardería publica se pueden cubrir las necesidades de los Rubinenses, al igual que algunos proyectos que se han llevado acabo con el famoso dinero ZP, que de todo eso solo nos quedan las obras, el dinero se fue con las empresas externas a Rubí, ósea, ni un euro se quedó en Rubí para los Rubinenses, (o igual si, pero eso nunca se sabrá), lo que sí es mérito de su partido son los 70 millones de € que tenemos de deuda, eso solo con entidades bancarias, si empezamos a contar las deudas a empresas, y demás importes llegaríamos a los 100 o podemos entrar a la perdida de movilidad en la zona del mercado, con la zona azul, no pudo ponerla alrededor de su casa, no, la puso donde sabe que han de aparcar por narices para poder hacer la compra de la semana, engrosemos las arcas del ayuntamiento, y sus bolsillos, yo no les rebajaba un 5%, no dicen que lo suyo es vocación, pues trabaje por 900 € como el 90% de los Rubinenses que tienen la suerte de tener un trabajo.

Anònim ha dit...

Me han leído el pensamiento , lo anterior lo subscribo totalmente y algunas cosas mas.

Anònim ha dit...

Sobre POUM, Carmen García diu:
No és un fracàs perquè hi ha tota la feina necessària per tornar a aprovar-lo. El model està establert que és el més difícil i això vol dir: continuarem apostant per un POUM de creixement contingut, preservant Can Ramoneda i reendreçant i rehabilitant la ciutat més urbana.

CONTINUAREM apostant per un POUM de creixement contingut???? Crèixer a 100.000 habitants és creixement contingut?? per favor!!
PRESERVANT Can Ramoneda??? quin cinisme!!

El POUM ha estat el màxim fracàs d'aquest Govern, i encara tardarem un bon temps a tenir una nova proposta ben feta a sobre la taula, això sí, amb participació nul·la de la ciutadania, no fos cas. Reconèixer els errors és de savis, senyora alcaldessa!!

Anònim ha dit...

Y que sigan ayudando a los inmigrantes y no a los de casa... por que los que llevamos pagando nuestros impuestos toda la vida tenemos menos derecho en recibir ayudas que los que llevan meses sin pagar un impuesto...

Anònim ha dit...

¿Y esta señora ha estado en Rubí los últimos 4 años, o se lo han explicado todo así por encima para la campaña política?, porque veo que no se ha enterado de nada de lo que esta pasando en Rubí, el POUM, un fracaso que nos ha costado una fortuna, una calle mayor peatonal que si te descuidas te atropella el autobús, calles incomprensiblemente cambiadas de dirección, zonas azules en donde menos se necesitan, nos obliga a coger más el coche, ya que los que viven en las urbanizaciones, que por cierto todavía no ha legalizado, ya no pueden aparcar en el parquin del I+D, que ahora es de horario controlado, podas de árboles fuera de época, anti ecologista ¿no?, endeudamiento excesivo, aumento del paro, disminución de la seguridad ciudadana, aumento de la delincuencia... ¿cómo hace esta señora el balance positivo a su gobierno?...

Anònim ha dit...

Esta claro, en 8 años menuda deuda deja, en 8 años tira plazas y deja calles igual que hace 8 años o mas y otras actuaciones que han indicado por ahi arriba, esta claro, si quieres un cambio radical, olvidarse de los de siempre y de los que discriminan al ciudadano, vota a los que dicen verdades y son razonables, cambia y vota.

Anònim ha dit...

Desgraciadament els votants de PSOE (que no de PSC com ja s'ha dit) no els canviarem, aquests estan contents per raons òbvies.
Per aconseguir un canvi s'ha de fer que la gent que normalment no vota, voti per Rubí a aquells que sí que són realistes i no venen fum (cadascú que trii la millor opció, però que en trii una...)

Que la majoria de gent voti, és el pitjor que els pot passar al PSOE de Rubí.

El que passa que la gent està desencantada de la política i passa del tema :'(

Anònim ha dit...

Por mucho que diga esta señora, quiere ser diputada en Madrid para poder cobrar la pensión completa, ya que su primer trabajo estable ha sido como alcaldesa y no lleva cotizados ni 10 años

Ciutadà emprenyat ha dit...

Aquesta tarda de dijous quan he sortit de l'estació d'FGC a les 18.30h m'he trobat amb una escena que m'ha fet pensar en com d'incoherents podem arribar a ser els humans: a la parada de l'autobús que hi ha davant de Cal Gori hi havia la paradeta del PSC demanant el vot a la gent que passava per allí (fins aquí tot normal). Però aparcada a la mateixa parada del bus hi havia la furgoneta que utilitza el PSC per la campanya electoral amb la cara de la Sra. Alcaldessa ben gran. I jo em pregunto: per què estaven en un lloc completament prohibit entorpint l'accés a l'autobús? aquesta és la manera de combatre l'incivisme o de promoure'l? He sentit molta ràbia pensant que aquesta gent te carta blanca per fer allò que vulguin, he marxat de molt mala llet pensant en que la policia local no deu haver fet acte de presència (per variar cada vegada que hi ha un cotxe sobre la vorera o que córrer més del compte o va amb la música a tope).

Senyora alcaldessa, permeti'm recordar-li que les normes són perquè les complim tothom i no només els pringats de sempre.

Un ciutadà (encara més) emprenyat amb la prepotència d'una part del col·lectiu de polítics

yo ha dit...

esta señora solo ha visto Rubi en foto.
Lastima que no haya un sitio donde colgar fotos para que se le cayese la cara de vergüenza (si es que tiene).
Pero que se puede esperar una persona que miente a los niños cuando le preguntan sobre la biblioteca.

Anònim ha dit...

Petjada, aquestes preguntes es van penjar a l'entrada del blog a on convocaves als lectors a plantejar-ne el dia 5 de maig:

-----------------------------
Per la candidata del PSC:

1)És cert que, com es diu als comentaris d’aquesta entrada, hi ha tolerància amb l’incompliment de la normativa d’horaris comercials? Si és així, per què?
2)Per què hi ha (o sembla haver-hi) tolerància amb les infraccions en matèria d’aparcament i circulació per sobre de la velocitat màxima? Per què es toleren els cotxes amb la música a volums francament molestos?
3)Com està l’assumpte de la cruïlla sota l’autopista entre el Caprabo i el centre comercial de Sant Cugat? És dolenta pels vehicles i francament perillosa pels vianants –que són molts. De qui depèn?
4)Com es trobaran les finances municipals els que guanyin? Si guanya ella, què retallarà quan arribi el moment de retallar?
5)Quants diners li costa a l’Ajuntament la Festa Major aquest any?
6)Per què sembla haver-hi almenys dos criteris diferents quant a la neteja i al manteniment dels carrers de Rubí? És que hi ha carrers a on es paguen més impostos en concepte de neteja?
7)De què han servit les enganxines pels vehicles per certes zones d'ïlla de vianants a on no hi ha cap mena de vigilància, i on l'incompliment de la normativa actual és freqüent? Per què fer normatives que no s'han de fer complir?
8)El POUM, per quan? Algú ha assumit la responsabilitat del què ha passat fins ara?

Pels altres candidats: si guanyen, com esperen trobar les finances municipals? Què retallaran quan arribi el moment de retallar?
-----------------------------

Potser van passar inadvertides en mig de la polèmica PxC / immigració. Potser no van ser considerades d'interès. Però hi eren ABANS del dia 7. I són temes que, amb certa freqüència, surten a discussió i interessen. Unes més que altres. Bé, els que feu de periodistes segurament teniu més clar que la resta què interessa i què no.

Anònim ha dit...

ja ho vaig comentar en un altre post... varen agafar les preguntes amb pinsetes per no ferir la sensibilitat...

Anònim ha dit...

Si això del POUM no ha estat un fracàs, com ho hem de qualificar? Com "oportunitat de creixement", "entrebanc d'on extreure'n lliçons"? O, senzillament, "espifiada"?

Per favor...

Anònim ha dit...

CaliGuLa, te queda poco ya de di-puta-da. tendras que ajustar tu economia domestica y no podras pagar el servicio domestico de tu mansion en lerida