diumenge, 15 de maig del 2011

22-M: Entrevista a Arés Tubau (ERC)

 Arés Tubau
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
La illa de vianants, la plaça del doctor Guardiet i l’Espona han estat les tres cireretes de la seva gestió dins l’equip de govern?
No sé si les 3 cireretes, però sí el que demostra que som gent de paraula: allò en el que ens comprometem ho fem. ERC ho va posar com a condició per formar part de l’equip de govern, i ho hem complert.

Considera que aquests quatre anys amb els socialistes han estat més plàcids que l’anterior legislatura? En quins temes ha pogut Esquerra deixar la seva empremta i en quins no?
Ha estat un pacte més complicat del què molta gent es pensa. Formar part d'un govern no és senzill, i hi ha moment de molta tensió, quan alguns plantejaments dels teus socis no cincideixen amb els teus. En aquests monents toca seure i buscar soucions de consens. Aquesta és la clau. En temes com l’illa de vianants, el POUM, i altres hi ha hagut moment de molta tensió. Hem pogut deixar la nostra empremta en temes clau com els 3 projectes anteriorment anomenats, i també en algunes inversions provinents del FEIL i el FEOSL. I, evidentment en les àrees que hem gestionat: comerç, política lingüística, identitat i projecció exterior i societat de la informació.

Què s’ha quedat sense fer de tot allò que van pactar PSC i ERC?
Algunes coses s’han quedat sense fer. Algunes per falta de planificació, com poden ser les polítiques relacionades amb la joventut (pla local de joventut, per exemple), i altres perquè ens hem vist immersos en una crisi econòmica que ha fet que els ingressos siguin molts menys dels que estaven previstos al juny del 2007. Cal ser honest i valent, i reconsiderar aquells projectes que, pel motiu que sigui, sobretot l’econòmic, no són viables. Dels que han quedat a sobre la taula em sap especialment greu la remodelació de la Plaça Catalunya, el projecte del Rubí + D i tot allò relacionat amb la joventut.

El POUM ha estat el principal fracàs de la legislatura?
Sí, sense cap dubte. Ha estat un cop dur, sobretot pel fet de veure que el control, que havíem de fer entre tots, no ha estat exaustiu amb la part tècnica. Però ara toca buscar una oportunitat en aquesta crisi, i aprofitar que s’ha de tornar a fer aprovació inicial per millorar tots aquells aspectes que siguin necessaris per torbar un consens ampli.

Fomentar l’educació i ajudar al comerç i l’empresa són les seves propostes per sortir de la crisi. Què es pot fer des d’un Ajuntament?
L’ajuntament no farà que Rubí surti de la crisi ni que els ciutadans trobin feina d’un dia per altre, però sí que pot ajudar en algunes coses. Per una banda, a paliar els efectes que té en les famílies, amb ajuts, etc. i també pot ajudar a generar dinamisme econòmic, ajudant a les empreses i els comerços que hi ha a que tirin endavant (beneficis fiscals, millores als polígons industrials, finestreta única). I també podem incidir-hi des de l’educació, per exemple fent plans de formació ocupacional adaptats a les necessitats de les empreses de la ciutat.

S’ha d’aprimar l’estructura de l’Ajuntament? Es poden eliminar els càrrecs de confiança?
L’estructura de l’anuntament crec que d’entrada és correcte, el que passa és que segurament es pot redefinir perquè sigui més eficient en alguns casos. Hi ha serveis i àrees que estan una mica sobredimensionats i altres que estan infradiemnsionats de personal. I en aquests moments, en que hi ha serveis que van molt saturats de feina, com pot ser el cas de serveis socials o promoció econòmica, potser s’han de replantejar algunes tasques i redefinir estructures.
Respecte als càrrecs de confiança, la gent ha de saber que són la garantia que els diferents govern que hi ha o “funcionaritzen” a les seves persones de confiança. És a dir, el càrrec de confiança hi és mentres hi és el polític, després marxa. La resta de personal no. El que sí que és cert és que s’han de racionalitzar, i només tenir-ne els necessaris.

Vostès valoren molt positivament la implementació de l’illa de vianants. Què ha suposat per la ciutat? I què admetrien que s’ha fet malament durant tot aquest procés?
L’illa de vianants ha estat un dels projectes més significatius d’aquest darrer mandat i un dels canvis urbans més importants, juntament amb la reforma d ela plaça del Dr. Guardiet, dels últims anys. Que ara es pugui passejar pel centre tranquil·lament, badant, amb la família, comprant,...és espectacular! Ara, cal ser honest i dir que el procés no ha estat del tot ben fet: hi ha hagut manca de planificació, bàsicament perquè els socis de govern no es van creure la seva viabilitat fins que va estar implementada. Crec que s'ha de  millorar alguns aspectes de l’illa, com la senyalització i el pas el bus entre d’altres.

Treure el bus de l’illa serà el principal carro de batalla a partir d’ara?
És un aspecte estratègic si volem que l’illa sigui complerta. El pas del bus és incompatible amb una illa de vianants segura i comercialment potent. Hi ha alternatives reals i viables i estem segurs que aconseguirem fer aquest pas endavant.

Per què costa tant que arribin nous operadors comercials a la ciutat?
S’han obert moltes botigues noves en els últims temps i això vol dir que la gent aposta per la nostra ciutat pe fer-hi negoci. Ara falta que s’obrin algunes franquícies, amb marques conegudes, que faran de reclam comercial. L’Ajuntament ha de posar l’escenari adequat i ideal (illa de vianants, carrers nets, bancs, il·luminació, barris ben comunicats, aparcament, ajudes, subvencions,...), però la decisió final sempre la té un particular que decideix invertir. Esperem que anem, com sembla la tendència, a més, i que s’obrin encara més comerços.

Quines actuacions tenen previstes per millorar la mobilitat a la ciutat (ponts i passeres, transport públic, bicicleta, aparcaments...)?
Les accions més destacades que proposem en aquest àmbits són els següents: (podeu consultar-ne la resta i més àmpliament i detallada a:  www.esquerrarubi.cat/programa2011)
•    URBANISME I MODEL DE CIUTAT (http://www.esquerrarubi.cat/articles/programa2011/urbanisme)
o    Millorar les condicions urbanístiques de les urbanitzacions
o    Reforçar l’Oficina Local d’Habitatge
o    Remodelar la plaça de Salvador Allende per ubicar més jocs infantils
o    Remodelar la plaça de Pep Rovira per obrir-la més a la ciutat
o    Vetllar pel compliment del Pla d’antenes de telefonia mòbil
o    Obligació de soterrar totes les xarxes de cablejats aeris
o    Promoció per a la rehabilitació dels edificis i habitatges
o    Retirar les línies d’alta tensió en zones urbanes
o    Fomentar la construcció d’habitatge protegit en espais urbans i dedicats fonamentalment al lloguer (Proposta JERC)
o    Incentivar la sortida al mercat dels pisos buits (Proposta JERC)

•    MOBILITAT (http://www.esquerrarubi.cat/articles/programa2011/mobilitat)
o    Crear una xarxa de carril bici
o    Ampliar els horaris dels aparcaments públics existents
o    Reubicar la benzinera del centre de la ciutat
o    Promoure l’aparcament en els espais interiors privats
o    Millorar la xarxa d’autobusos
o    Millorar l’accés per a vianants/bicicleta entre Rubí i pobles propers
o    Transformar l’Av. Estatut en un carrer de ciutat
o    Continuar demanant la supressió definitiva del peatge de Les Fonts
o    Reordenar les línies d’autobús urbà
o    Ampliar l’oferta i horaris del transport públic (Proposta JERC)
o    Ampliar l’oferta de transport públic nocturn (Proposta JERC)

I pel medi ambient?
Les accions més destacades que proposem en aquest àmbits són els següents: (podeu consultar més àmpliament i detallada a:  http://www.esquerrarubi.cat/articles/programa2011/mobilitat/
o    Potenciar el Fòrum Mediambiental
o    Vetllar pel paisatge natural de Rubí
o    Treballar per aconseguir l’ús públic dels patis de les Escoles Ribas
o    Potenciar la creació d’Horts Urbans
o    Realitzar campanyes de prevenció de residus
o    Millorar les prestacions de la deixalleria
o    Controlar els abocadors
o    Restaurar les connexions de Rubí amb el seu entorn natural

Quin model de cultura i oci tenen per la nostra ciutat?
Un model on la cultura sigui part de la identitat de la nostra ciutat, i que tingui en compte l’ahir, l’avui i també el demà. Som qui som com a poble perquè venim d’on venim, i només podrem ser si ens coneixem i estimem les nostres tradicions. Per això creiem que la cultura ha d’estar a l’abast de tothom, s'han de fer propostes de qualitat, tenint molt en compte les entitats culturals de la ciutat, però també els creadors locals. Les accions més destacades en matèria de cultura, llengua i identitats són les següents: (podeu consultar més àmpliament i detallada a:  http://www.esquerrarubi.cat/articles/programa2011/cultura-llengua-identitat)
o    Posar en funcionament i potenciar a nivell nacional i local el nou Centre de la  Dansa Tradicional Catalana
o    Obrir el Casino a la ciutadania
o    Potenciar la creació d’un Palau Firal
o    Defensar i promocionar la Llengua catalana
o    Crear la Fira de la Dansa
o    Promocionar a nivell nacional el Rubifolk
o    Promoure les entitats com Ambaixadores de Rubí
o    Recordar el Rubí agrícola-vinícola
o    Continuar treballant per la memòria històrica de la ciutat
o    Promoure la versió digital del Rebombori Cultural
o    Crear un programa radiofònic sobre Llengua i Cultura
o    Preservar i millorar l’ús de la Biblioteca Municipal
o    Obrir la biblioteca a altres barris
o    Ampliar l’oferta del Teatre La Sala i l’Auditori del Pinar
o    Millorar la Festa Major a través de la participació ciutadana
o    Fomentar la participació en les festes populars
o    Preveure el futur de l’edifici dels Jutjats
o    Facilitar l’accés i l’ampliació de l’oferta del Carnet Jove Cultural Cultura (Proposta JERC)
o    Fomentar les parelles lingüístiques joves (Proposta JERC)
o    Promoure la creació d’intercanvis entre joves dels Països Catalans i de la resta de països (Proposta JERC)
o    Crear la Casa de la creativitat (Proposta JERC)
Respecte a l’oci, creiem que és indispensable que es comenci a apostar decididament a la nostra ciutat. ha d’haver-hi oferta d’oci perquè els nostres joves, però també els adults, puguin quedar-se a Rubí a gaudir del seu temps de lleure.
Les nostres propostes són les següents: (més propostes a http://www.esquerrarubi.cat/articles/programa2011/oci-lleure)
o    Impulsar l’oferta de locals d’oci en la trama urbana
o    Promocionar els grups de música locals
o    Incrementar l’oferta d’espectacles a La Sala
o    Impulsar un “parc d’aventura” a Rubí
o    Crear la Comissió de festes i de lleure jove (Proposta JERC)

En termes culturals, Esquerra aposta per promoure aquelles entitats més pròpies de la ciutat i de la cultura catalana. Estaria d’acord amb renegociar els convenis amb altre tipus d’entitats i fer públiques les subvencions que reben?
Clar que sí. Esquerra no té cap inconvenient, ni ha tingut mai, en fer públiques les subvencions que reben les entitats, ans al contrari. Creiem en la transparència i per tant, no ens oposarem a fer públiques les subvencions i convenis que hi hagi amb totes les entitats de la ciutat. En relació al fet de renegociar convenis amb entitats, doncs creiem que cal ajustar els convenis, adequant-se als temps econòmics actuals i en funció de l’activitat de l’entitat i d’allò que aportin a la ciutadania i a la ciutat de Rubí. L’ajuntament i les entitats han de treballar plegats per arribar a objectius comuns: fer de Rubí una ciutat viva, amb activitats culturals, esportives, de joventut,... I, per tant, han de col·laborar, coordinar-se i buscar complicitats.

Quins punts del seu programa electoral seran innegociables a l’hora de pactar amb altres formacions?
Tenim un programa molt adaptat a la situació econòmica actual, sense projectes inasumibles o de difícil realització. Creiem que nomes així podem ser sincers amb els rubinencs i rubinenques, apostant per projectes factibles. Per això, nosaltres ens asseurem a la taula de negociació amb aquells amb els que poguem compartir un mínim comú denominador en el projecte de ciutat, i també amb els que garanteixin que les accions que es duran a terme els propers 4 anys inclouen projectes que per nosaltres són estratègics: millora de l’illa de vianants, ajudes a comerços i empreses per poder tirar endavant, aposta decidida per l’educació. Així mateix, també apostem per rehabilitar el Casino, que creiem que és una peça clau i fonamental per la millora de la cultura i de les condicions de les entitats culturals de la nostra ciutat.

Per què els rubinencs han de votar a Esquerra Republicana?
Som gent propera i accessible. Els rubinencs i rubinenques saben que ens poden trobar pel carrer, al telèfon, correu electrònic, facebook, twitter, etc. Mai tenim un “no” per ningú, i sempre intentem buscar la solució als problemes o demandes que ens ha fet, tant a novell particular, com entitats o col·lectius de la ciutat. Som gent compromesa amb la ciutat, que ens l’estimem, que la trepitgem cada dia. Alguns hi ha nascut i altres l’han triat per viure-hi. I tots volem que Rubí sigui la ciutat que somiem plegats.

Quins resultats esperen obtenir?

Esperem consolidar el nostres espai a la ciutat i augmentar la nostra representació. Però no perquè sí, sinó per poder fer encara més feina per la ciutat, i per poder tenir incidència en les polítiques que es duguin a terme a la ciutat.
Per finalitzar vull fer un agraïment a La Petjada per la seva tasca d’informació que duu a terme cada dia, i especialment per aqueta oportunitat per contestar les preguntes que els propis lectors del bloc han fet. I gràcies també a les persones que han participat!

Moltes gràcies per la seva participació i molta sort.

Pots contactar amb l'Arés a través de: Facebook  Twitter  Web

10 comentaris:

Anònim ha dit...

Això no és una entrevista és una mamada en tota regla!

Anònim ha dit...

Si, preguntas sencillas que te llevan a enlaces, las respuestas tendrian que ser todas iguales, miralo en el programa....
Esta claro que los " logros " son formas de malgastar el dinero de los ciudadanos, y lo que quieren hacer, han podido hacerlo antes, vamos que tantos años dan para mucho, es mas, con la crisis, vamos a abrir embajadas de rubi ?, vamos a promocionar la Danza ? ( que esta bien) pero creo que hay otras prioridades muchisimo mas importantes. estamos endeudados en 70 millones de euros, se hacen o intentaron hacer proyectos, con el dinero que habia y resulta que no se hacen por que con la crisis no hay mas, pero seguimos prometiendo hacerlos ahora en plena crisis, ¿ como ?....

Anònim ha dit...

Mireu, pel primer anònim, hi veig una mica d'enveja. Com a mínim presenta les idees del que vol fer i el projecte de ciutat que té esquerra, d'això se'n diu tenir les idees clares i no mamada...

Joan Giménez ha dit...

Hola Ares,

Primer de tot felicitar-te per algunes de les propostes que fas per aquestes eleccions però hagués agradat que expliquessis una mica més les propostes i no fer un llistat de bones intencions que podem llegir al programa oficial d’Esquerra.

Aprofito aquest espai que ens brinda la “petjada” per comentar-te que quan vaig rebre la propaganda d’Esquerra a la meva bústia, només veure-la vaig pensar... calen tres sobres? (un pel meu pare, un per la meva mare i un per a mi), sabrem igual les idees del partit (però que hi farem això ho fan tots els partits), però el que més em va indignar va ser que estigués embolicat amb plàstic. És necessari tan de plàstic? I si vols que et sigui sincer, em sorprèn, ja que últimament cert corrent del partit havia optat per una esquerra més verda, una esquerra no només centrada en la cultura i la llengua, sinó una esquerra amb ganes de fer coses pel medi ambient, però aquests petits detalls em fan pensar que els politics ben ràpid es posen l’etiqueta de la sostenibilitat però del dit al fet... Potser una campanya més sostenible i austera (amb el moment de crisi que estem vivint) hagués sigut més encertat, no?

A la inauguració de la Pl. Doctor Guardiet, en el seu dia també vaig ser molt crític, quan des del teu facebook, ERC de Rubí estava orgullosa del que s’havia fet. Estàveu contents d’una plaça de ciment, pocs arbres... doncs aquests dies passejant per Badalona, m’he enrecordat molt d’aquest tema, ja que han inaugurat la plaça Pompeu Fabra i m’agradaria que la veiessis i que la comparessis amb la nostra. Ja veuràs com de moment, continuem sent una ciutat de segona.

Tot i així vull felicitar a ERC per la feina feta amb la illa de vianant i en temes de cultura, però encara queda molta feina a fer, sobretot pel jovent, per a que es quedi a la ciutat, per a gaudeixi dels seus carrers, dels seus locals, dels concerts...

Molts ànims i et desitjo molta sort i molts èxits per Rubí, per convertir-la en una ciutat de primera.

Marc Culla ha dit...

No em posaré amb les preguntes, que algunes són comunes i altres les hem fet els lectors. Senzillament m'ha agradat.. esperaré la resta.

Anònim ha dit...

Molt lleig això de fer un 'copia/pega' i posar els links, senyora Tubau... Demostri la seva capacitat de síntesi i tria de propostes. Fer això és de nivell de 5è de primària i vostè és tinent d'alcalde...

Anònim ha dit...

Bona nit,
és cert que potser posar un copia/enganxar no és la millor opció, però m'era tant difícil fer un resum "llegible" (és a dir, q no fos excessivament llarg!) de les propostes, que he preferit fer-ho així, i, en canvi explicar més detalladament el model de ciutat en les preguntes que no demanaven accions concretes, sinó plantejaments globals o coses més concretes. Disculpeu si això fa que no sigui prou entenedores les respostes.

Respecte a la Plaça del Dr. Guardiet, continuo pensant que marcarà un abans i un després en al configuració urbana de la ciutat. I que, tot i q és cert que hi ha bastant de ciment, crec que tb ho és que hi ha espais difeenciats per fer-hi diferents usos.

Per la qüestió de l'enviament: totalment d'acord. Aquesta és una qüestió que no es fa directament des de Rubí, i ja vam fer la nostra queixa a les eleccions del Parlament, demanant que només es fer 1 enviament per llar. Veig que no han fet massa cas. I el cas és q altres partits sí q ho fan. Pel què fa al plàstic que envolta la papereta, desconec el motiu pel qual es fa així, i no en paper com altres partits, sincerament, però ho preguntaré, perquè voldria saber-ho.

Gràcies per llegir l'entrevista pels comentaris!!

Arés

Anònim ha dit...

esquerres no gracies

Anònim ha dit...

rubi ja no vol gent de esquerres, donat compte ares

Anònim ha dit...

senyora tubau, usted todavia esta muy verde en el mundo de la politica, dimita